• Управител: Велин Богомилов Богданов
  • Град: Плевен
  • Седалище: Плевен 5800 бул. Данаил Попов 9, вх. А, ет. 4
  • E-mail: intergas2000@gmail.com
  • Предмет на дейност: СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ,ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, РЕЕКСПОРТ.
  • Булстат: 201438128