• Управител: Румен Спасов Димитров
  • Град: София
  • Седалище: София 1700, жк. Малинова долина, ул. Георги Русев № 18
  • Телефон: 0899 94 50 13
  • E-mail: sofiavisionlux@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство на жилищни сгради, ВиК и пътно строителство
  • Булстат: 204864503