• Управител: Румен Спасов Димитров
  • Град: София
  • Седалище: гр. София, 1797, „Малинова долина“, ул. Георги Русев № 18
  • Телефон: 0890100205
  • E-mail: sofiavisionlux@abv.bg
  • Web_site: http://www.sofiavisionlux.com
  • Предмет на дейност: Строителство на жилищни сгради, ВиК и пътно строителство.
  • Булстат: 204864503