• Управител: Боян Александров Радулов
  • Град: Видин
  • Седалище: Видин
  • Телефон: 0878190390
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: 3700 Видин, ул. Димитър Цухлев 29,за коресп.:1700 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 74Б , / ет. 3, ап. 9, София
  • Булстат: 202510267