• Управител: Димитър Шейретов
  • Седалище: гр. Сливен, ул. „Панайот Хитов“ 97
  • Телефон: 0888201557
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Фирмата е с предмет на дейност: промишлено, енергийно, индустриално, жилищно-комунално строителство, инфраструктурно строителство, водоснабдителни и канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадни води, пречиствателни и помпени станции за питейни води.
  • Булстат: 204778851