• Управител: Христо Петров Панайотов
  • Град: Пазарджик
  • Седалище: Пазарджик, 4400, ул. Гаврил Кръстевич 4
  • Телефон: 034/44 11 79, 0885 22 73 23
  • E-mail: h.panayotov@sevar.bg
  • Web_site: www.sevar.bg
  • Предмет на дейност: Жилищно строителство; възстановяване на обекти по бедствия и аварии; изграждане на базови станции на мобилни оператори в страната;
    производство на дограма, мебели и изделия от дърво за строителството.
  • Булстат: 112655541