• Управител: акад. ЯЧКО ПАВЛОВ ИВАНОВ
  • Град: София
  • Седалище: София, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 108
  • Телефон: +359 2 9884678, 0899 486 385
  • Fax: +359 2 9884678, 9861619
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Професионалнен съюзи в строителството
  • Булстат: 130462768