• Управител: КИРИЛ СТЕФАНОВ КЮЛЕВ
  • Град: ПЛОВДИВ
  • Седалище: 4003 Пловдив, ул. Самара №7, ет.ІІІ, офис 12
  • Телефон: +359 32 908984, 0878809145
  • E-mail: kiril.tulev@pcc.bg
  • Предмет на дейност: ТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
  • Булстат: 1309167400023