• Управител: НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ
  • Град: София
  • Седалище: 1606 София, бул. Македония № 3, ет. 8
  • Телефон: +359 2 9523036
  • E-mail: [email protected]; [email protected]
  • Web_site: bgroads.com/bg/
  • Предмет на дейност: юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо интересите на пътностроителни фирми от цялата страна.
  • Булстат: 121842383