• Управител: ВАЛЕНТИН ТОМОВ МАРИНКОВ
  • Град: София
  • Седалище: София, бул. Александър Малинов 91
  • Телефон: 0888210734
  • E-mail: [email protected]
  • Булстат: 175892105