• Управител: ПЕТЪР РУСЕВ ПЕТРОВ
  • Град: РУСЕ
  • Седалище: РУСЕ 7000 Кв. ЧАРОДЕЙКА;ОПЪЛЧЕНСКА 16; Бл. 304; Вход 2
  • Телефон: 082 860401,0898432248
  • Fax: 860401
  • E-mail: rus_bulstroi@abv.bg
  • Web_site: www.rus-bulstroi.com
  • Предмет на дейност: Сторителство и всички свързани с него дейности
  • Булстат: 200070538