• Управител: Румен Иванов Хаджийски
  • Град: Кюстендил
  • Седалище: Кюстендил, 2500, ул. Георги Горанов 4
  • Телефон: 078/ 551 444, 0887 286 730
  • E-mail: k.climat@mail.bg
  • Web_site: http://komfortclimat.com
  • Предмет на дейност: Занимава се с монтаж на климатични инсталации, изграждане на вентилация и слънчеви системи.
  • Булстат: 109514057