• Управител: Роза Стоева
  • Седалище: гр. Козлодуй, жк. 3, бл. 2, вх. Г, ет. 4, ап. 10
  • Телефон: 0898810321
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Фирмата е създадена през 2021 година. Занимава се с дейност в сферата на строителството, извършва строително – монтажни дейности.
  • Булстат: 206614886