• Управител: Росен Цветанов Димитров
  • Град: Плевен
  • Седалище: Плевен 5800 ул. Генерал Атанас Стефанов 34, ет.5, офис 11
  • E-mail: rosbulkar_77@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство и обзавеждане на недвижими имоти.
  • Булстат: 202207882