• Управител: Емил Методиев Стаменов
  • Град: Перник
  • Седалище: Перник, 2300, ул. Съзлийка № 3
  • Телефон: 0895 678 538
  • E-mail: iliyan_iliev@mail.bg
  • Предмет на дейност: Строителна дейност и строителни услуги; консултантска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба; сделки с интелектуална собственост и пр.
  • Булстат: 202454295