• Управител: Стамен Павлов Раев
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен 8800 ул. „Сливница“ 22
    ул. „Сливница“
  • Телефон: 0886692418
  • E-mail: raev_stroi@abv.bg; smpr_sl@abv.bg
  • Web_site: www.raev.org
  • Предмет на дейност: Строително-монтажни дейности в страната и чужбина“. От създаването си фирмата се резвива и усъвършенства в различни направления на строителството като строителство и ремонт на сгради, изграждане на водопроводна мрежа, реконструкция на канализационна мрежа
  • Булстат: 200777759