• Управител: Никодим Николаев Дочев
  • Град: Плевен
  • Седалище: Плевен 5800 пл. Възраждане № 1, офис 317
  • E-mail: krasimira_popova@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строително-монтажни работи
  • Булстат: 202704140