• Управител: Анастас Янков Анастасов
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен 8800 бул.“Стефан Караджа“№17
  • Телефон: 044 622348,0889524209
  • Fax: 622246
  • E-mail: metalagro@abv.bg
  • Предмет на дейност: Компанията работи активно в сферата на строителството: водопроводни и канализационни системи, санитарно оборудване и аксесоари за баня.
  • Булстат: 119055321