• Управител: МИЛКА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА
  • Град: РУСЕ
  • Седалище: РУСЕ 7000 ул. Сърнена гора 24
  • Телефон: 082 83 40 19,0888853410
  • Fax: 83 40 19
  • E-mail: info@prommont.net
  • Web_site: www.prommont.net
  • Булстат: 117613998