• Управител: Свилен Иванов Чолаков
  • Град: Ямбол
  • Седалище: Ямбол 8600 ул. Ямболен 30
  • Телефон: 046 662 211
  • E-mail: info@prom-energo.bg
  • Web_site: http://www.prom-energo.bg/bg/
  • Предмет на дейност: Изграждане на магистрални и разпределителни газопроводи, АГРС, ГРП, ГРЗП и вътрешна газификация; Ремонтно – възстановителни работи по нагревни повърхности под налягане;Изработка на нагревни повърхности под налягане; Изграждане на нови парови централи.
  • Булстат: 838180083