• Управител: Васил Михайлов Маринов
  • Град: Севлиево
  • Седалище: Севлиево, 5400, ул. Стефан Пешев № 147
  • Телефон: 0675/33156, 0898 53 55 63
  • Fax: 0675/33156
  • E-mail: prometal2000@abv.bg
  • Web_site: www.prometal2000.bg
  • Предмет на дейност: Tърговия с метали; Производство и монтаж на метални конструкции; Промишлено и гражданско строителство и довършителни строителни работи.
  • Булстат: 121381833