• Управител: Янко Михов Георгиев
  • Град: Елхово
  • Седалище: Елхово 8700 ул. Любен Каравелов № 10
  • Телефон: 0899 12 7272
  • E-mail: promateh@abv.bg
  • Предмет на дейност: Ниско и високо строителство, в т.ч. строителство на жилищни и нежилищни сгради; земно-насипни работи; превоз на суровини и материали в страната и чужбина
  • Булстат: 128525656