• Управител: Лариса Степановна Димитрова
  • Град: Добрич
  • Седалище: Добрич 9300 ул. 25-ти Септември 62 А
  • Телефон: 058 602002,0888205744
  • Fax: 602002
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: строителство и ремонти
  • Булстат: 124133005