• Управител: Красимир Илиев
  • Град: София
  • Седалище: София 1000 ул. Неофит Рилски № 13, ет. 1, офис 1
  • Телефон: 0888 31 60 69
  • E-mail: profiston@abv.bg
  • Предмет на дейност: СМР, в т.ч. изграждане на ВиК инсталации, електроинсталации, отоплителни и вентилационни инсталации, топлофикационни мрежи, климатични инсталации, пожароизвестителни, сигнално-охранителни и пр.
  • Булстат: 112133365