• Управител: Камелия Петкова Денчева
  • Град: Русе
  • Седалище: 7000 Русе, бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 105А
  • Телефон: +359 82 835 860
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: pgsag.com
  • Предмет на дейност: Средно професионално образование и обучение
  • Булстат: 000522347