• Управител: Атанас Пенев Атанасов
  • Град: Търговище
  • Седалище: Търговище 7700, ул. Преслав № 32, вх. Б, ет. 4, ап. 8
  • Телефон: 0896 64 48 22
  • E-mail: poliring@abv.bg
  • Предмет на дейност: Проектиране, производство, доставка и монтаж на изделия от плоско строително стъкло. Дружеството разполага с производствени помещения на територията на ЗПЗ, гр. Варна, с персонал и необходимата техника за изпълнение на обектите. Настоящият опит за работа със стъкло и технологиите, свързани с него ще бъде разширен с довършителни строителни и ремонтни дейности на жилищни и обществени сгради
  • Булстат: 125046362