• Управител: Христо Георгиев Ковачев
  • Град: Търговище
  • Седалище: Търговище 7700, ул. Средна гора № 2
  • Телефон: 0896 85 43 50
  • E-mail: polimetalproekt@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство на метални конструкции, груб строеж, ВИК инсталации, ел.инсталации,строителтво на хотели, промищлени ,жилищни сгради и други СМР
  • Булстат: 204768017