• Управител: Пламен Рангелов Петков
  • Град: Видин
  • Седалище: Видин 3700 к-с Васил Левски бл.2, вх.А, ап.12
  • Телефон: 0888966869
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Предприемаческа дейност, консултантски и строително ремонтни услуги, маркетингови проучвания, разработване, внедряване и цялостно управление на проекти
  • Булстат: 201273623