• Управител: Христо Димитров
  • Град: Варна
  • Седалище: Варна 9000 ул. Димитър Икономов 21
  • Телефон: 052 388 660;388686
  • Fax: 388670
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.planexbg.com
  • Предмет на дейност: инженерингова фирма, всички видове СМР
  • Булстат: 813087785