• Управител: Марин Георгиев Драганов
  • Град: Русе
  • Седалище: ул. Вършец 8
  • Телефон: 0888780206
  • E-mail: marindraganov@yahoo.com
  • Предмет на дейност: Основна дейност на дружеството – изработка на метални конструкции, строителство на сгради с метални конструкции, промишлени сгради, еднофамилни къщи и др.
  • Булстат: 202604421