• Управител: Ваня Димитрова
  • Град: Стара Загора
  • Седалище: Стара Загора, ул. “Мусала” № 38
  • Телефон: 042/625308
  • E-mail: pgsdsz@abv.bg
  • Web_site: https://www.pgsdsz.com/
  • Предмет на дейност: Професионална гимназия по строителство и дървообработване (ПГСД) „Инж. Н. Ранчев” в гр. Стара Загора е основана на 01.09.1959 г. като едногодишна школа към Строителния техникум. Това се налага от бързото социално–икономическо развитие на Старозагорски окръг и необходимостта от квалифицирани изпълнителски кадри в строителството. Съществуващите тогава строителни предприятия „Местни строежи” и „Стройрайон” прерастват в ОСМО с няколко района. Обособява се и Заводостроителен комбинат – Ст. Загора. Районът изпитва глад от строителни кадри. Проблемът се решава като Министерството на строежите предлага на МНП (Министерството на народната просвета) и на Окръжния отдел на Народната просвета към досегашния Строителен техникум „Г. Димитров” да се разкрие професионална паралелка.