• Управител: инж. Георги Славов
  • Град: Стара Загора
  • Седалище: Стара Загора, ул. “Граф Игнатиев” 11
  • Телефон: 042/600641
  • Fax: 042/600641
  • E-mail: pgsagsz@abv.bg
  • Web_site: http://www.pgsag-sz.org/
  • Предмет на дейност: Професионалните училища са едно от новите лица на българската образователна система. Всички те – повече или по–малко, стават все по–търсени и атрактивни.
    Те предлагат не само професия, но и добра общообразователна подготовка и култура, дават възможност на младата личност да реализира интересите си в различни области, максимално да изяви интелект и образование. Това е и водеща политика на ПГСАГ „Лубор Байер” – гр. Стара Загора.