• Управител: Мариан Димов Маринов
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен ул.Георги Сава Раковски 37А
  • Телефон: 0899516115
  • Булстат: 119629403