• Управител: Тони Петров Петров
  • Град: Монтана
  • Седалище: Монтана ул. Граф Игнатиев 24
  • Телефон: 096 300 893
  • E-mail: roads_m@roads.bg
  • Предмет на дейност: Изпълнение на инфраструктурно строителство, ремонт, рехабилитация и поддържане на пътища и магистрали, мостове и пътни съоръжения
  • Булстат: 201812686