• Управител: МАГДАЛЕНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
  • Град: Ямбол
  • Седалище: Ямбол 8600 ул.”Търговска” 29 вх.А ет.2 ап.4
  • Телефон: 0888256661,0888256661
  • E-mail: pe_2013@abv.bg
  • Предмет на дейност: Дейността на фирмата е строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности; пътно строителство, реконструкция и благоустрояване на пътища, улици, площадки и паркинги
  • Булстат: 202848379