• Управител: Йордан Неделчев Каракашев
  • Град: с. Айдемир
  • Седалище: с. Айдемир, ул. София № 64
  • Телефон: 0878322955
  • E-mail: optimal_building@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
  • Булстат: 201153638