• Управител: Ниязи Йълдъръм
  • Град: Търговище
  • Седалище: Търговище 7700, ул. Кюстенджа № 75
  • Телефон: 0879 87 09 09
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строително – монтажни дейности, сделки с недвижими имоти, международен превоз на товари и пр.
  • Булстат: 203806333