• Управител: Герасим Славов
 • Град: София
 • Седалище: 1756, р-н „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ 2, сградата на „Гаритидж Парк“, сграда 3, ет. 1, офис 312
 • Телефон: 02 986 04 05
 • E-mail: [email protected]
 • Предмет на дейност: Телекомуникационни услуги, в т. ч.:
  – Национални и международни наети линии – E1/E3, STM-n, DWDM;
  – Телеком инфраструктура (Тъмни влакна);
  – IP транзит & бизнес интернет;
  – Национален и международен пренос на данни (EoMPLS) и IP VPNs;
  – Колокация и облачни услуги;
  – Фиксирани телефонни услуги;
  – Продажба на оборудване.
 • Булстат: 131301643