• Управител: Гюнай Ридван Исмаил
  • Град: Дулово
  • Седалище: Дулово, ул. Розова долина № 51
  • Телефон: 0898 91 23 89
  • E-mail: gunay1981@abv.bg
  • Предмет на дейност: Основнато дейност на фирмата е строителство, строително-ремонтни и монтажни услуги. Специализирана е в ново строителство, строително-ремонтни услуги, саниране на сгради с цел подобряване на енергийната им ефективност, обновяване и достъпност на частни и обществени сгради.
  • Булстат: 200376061