• Управител: Невзат Ахмед Топал
  • Град: Бургас
  • Седалище: общ. Поморие, с. Габерово 8212, ул. Витоша 4
  • Телефон: 0884 35 44 55
  • E-mail: niz12_eood@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строително-монтажни работи
  • Булстат: 202312278