• Управител: Никифор Веселинов Йорданов
  • Град: Перник
  • Седалище: с. Рударци 2343, ул. Перник № 14
  • Телефон: 0888 70 42 01
  • E-mail: nikostroj@abv.bg
  • Предмет на дейност: Предмет на дейност: промишлено и гражданско строителство и ремонтно-довършителни работи. Разполага с добре оборудвана материално-техническа база, машинен и автомобилен парк. Фирмата разполага с висококвалифициран персонал, което дава възможност за висококачествено изпълнение на сключените договори.
  • Булстат: 205875196