• Управител: Неврие Ибрям Абтула-Мартинова
  • Град: Търговище
  • Седалище: Търговище 7700, ул. Кюстенджа № 75
  • Телефон: 0897 84 70 67
  • E-mail: neviarzu@abv.bg
  • Предмет на дейност:  ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИ И ОФИС СГРАДИ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ОТ КРАЙНИТЕ ФАЗИ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И ДР. ДОБРАТА СТРОИТЕЛНА ПРАКТИКА СЕ ПОСТИГА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОТЛИЧНО ПОДГОТВЕН ЕКИП, СЪДРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ СЪС СХОДНИ ВИСОКИ КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО. ЦЕНИТЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ СА ПРИВЛЕКАТЕЛНИ. В БИСНЕСА МОЖЕ БИ ВСИЧКО СЕ ПРАВИ ЗА ПАРИ, НО ВАЛУТАТА С КОЯТО ТЪРГУВАМЕ НИЕ Е ОТНОШЕНИЕТО.
  • Булстат: 205589686