• Управител: МАЯ КОСЕВА
  • Град: София
  • Седалище: р-н Овча купел, бул. „Никола Петков“ № 86
  • Телефон: 02 8561082
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: http://www.nisi.bg/
  • Предмет на дейност: Научноизследователска, нормативна, експертно-консултантска, изпитвателна, сертификационна, проектантска, иновационна и инженерингова дейност в областта на строителните технологии, материали и продукти, конструкции на сгради и строителни съоръжения (включително и антисеизмичното им осигуряване), строителна физика, химия и изолации, строителни машини, информационно и научно-техническо обслужване на строителни фирми, общинската, държавна и съдебната администрации.
  • Булстат: 121558493