• Управител: Никола Боянов Стоилов
  • Град: София
  • Седалище: София 1303 ул. Средна гора 44
  • Телефон: 0889 25 24 82
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: СМР, в т.ч. изпълнение на аварийни ремонти, проектиране и изпълнение на промишлено и гражданско строителство – ремонти на промишлени и обществени сгради.
  • Булстат: 203525024