• Управител: Венцислав Цанков Царянски
  • Град: Варна
  • Седалище: Варна, 9000, ул Прилеп 4, ет. 6, ап. 26
  • Телефон: 0876788228
  • E-mail: montagiprobg@gmail.com
  • Web_site: http://www.montagipro.bg/
  • Предмет на дейност: Проектиране и изграждане на метални конструкции и тръбопроводи. Ремонтиране и преустройство на СПО.
  • Булстат: 202874192