• Управител: Евгени Борисов
  • Град: София
  • Седалище: София 1532 с. Казичене
  • Телефон: 02 9785551, 9788655
  • Fax: 9788359
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.mck.bg
  • Предмет на дейност: МСК е специализирана за монтаж на стоманени и стоманобетонови конструкции на промишлени и енергийни обекти, селскостопански, обществени и жилищни сгради.
  • Булстат: 200869353