• Управител: Антон Валериев Николов
  • Град: Кюстендил
  • Седалище: Кюстендил ул.Спартак 54
  • Телефон: 988 736 395
  • E-mail: tony_seraf@abv.bg
  • Предмет на дейност: Основната дейност на фирмата е строителство и ремонт на сгради и съоръжения,съобразени с модерните технологии в съвременното строителство.
  • Булстат: 201273406