• Управител: ПЛАМЕН ДИМИТРОВ БЕШЕВ
  • Град: РУСЕ
  • Седалище: РУСЕ 7005 УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ №6,БЛ.ДИМИТЪР ДОНЧЕВ
  • Телефон: 082 844 887,0898 519 755
  • E-mail: milenium_stroi@abv.bg
  • Предмет на дейност: ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО
  • Булстат: 117655196