• Управител: Николай Константинов Неделчев
  • Град: Добрич
  • Седалище: Добрич, 9300, ул. Господин Желязков 22
  • Телефон: 08967000071
  • E-mail: metalstroi_gk@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство на жилищни и нежилищни сгради, изработка и монтаж метални конструкции, монтаж на машини и съоръжения, земни работи, изграждане на инсталации – електрически, водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични; полагане на мазилки, покривни работи, довършителни дейности.
  • Булстат: 201692009