• Управител: Димитър Светославов Петров
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив с.Избеглии, ул.“Рила“№5
  • Телефон: 032 968522,0888898640
  • Fax: 968522
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: metaltreid.com
  • Предмет на дейност: Цветни,поцинковани или пластифицирани улуци.Метални изделия
  • Булстат: 115004265